David by GreenCounsel – hur det började

Efter nära 15 år som advokat, bolagsjurist och Head of M&A kunde jag inte längre vänta. För det är det vi har gjort i juristbranschen. Väntat. Väntat på att legaltech skulle slå igenom, människor börja anamma tekniken och alla effektivitetsvinster realiseras och jurister och andra börja ägna sin tid åt roligare saker än administration och att uppfinna hjulet på nytt.

För lite mer än fyra år sedan skrev jag mitt första blogginlägg av många på LinkedIn. Rubriken var: Hur kan vi bli bättre, effektivare och smartare? Diskussionen uteblev – jurister är inte så debattglada visade det sig, även om vi har blivit bättre med åren. Frågorna jag ställde mig där är dock fortfarande relevanta men för min egen del insåg jag för ett år sedan att jag inte längre kunde vänta. Jag tog alla erfarenheter och insikter som jag hade fått som advokat och bolagsjurist, alla erfarenheter av att ha tränats upp till den jurist jag är idag och började rita upp hur ett verktyg, som på ett skalbart och snabbt sätt skulle kunna göra mycket av det fotarbete som jag hade fått göra både som biträdande jurist och bolagsjurist, skulle kunna se ut. När jag pratade med folk om mina idéer var de flesta ointresserade. Man ville se produkter som vände sig till konsumenter och en massmarknad. Man ville se ett starkt team – inte en ensam kvinnlig jurist som dessutom påstod att hon kunde programmera.

“Jag insåg att ibland räcker det inte att prata om en idé. Ibland måste man först visa den för att folk ska förstå.”

Hur skulle jag kunna få dem att förstå hur mycket tid som de tusentals biträdande jurister och bolagsjurister (och andra som berörs när den juridiska hanteringen är i rullning) lägger bara i Sverige på att göra det fotarbete som ett smart system istället skulle kunna hjälpa dem med, motsvarar i pengar? När man räknar lite på det kan det landa på flera miljarder kronor årligen i arvoden och löner. Hur skulle jag kunna få dem att första att om vi kan tillgängliggöra juridiska tjänster fullt ut online kommer människor – även vanliga privatpersoner – kunna få tillgång till den juridiska hjälp de behöver och som de tidigare inte haft råd med? För juristmarknaden innebär det att deras marknad breddas. Hur skulle jag kunna få dem att förstå att om juristerna kan bli mer effektiva kan priserna gå ner dramatiskt men samtidigt som juristerna fortfarande får betalt för den tid de lägger ner? Det värsta som skulle kunna hända både för jurister och samhället i stort är att det kommer in aktörer som enbart har ett mål för ögonen – att dumpa priserna, oavsett om det sker genom teknik eller genom lönedumpning och om det sker genom lönedumpning kommer de mest skärpta människorna inte längre vilja söka sig till juristbanan med alla de konsekvenser som det i sin tur kan få för samhället i stort. Juristyrket måste även fortsättningsvis vara ett attraktivt karriärsval.

Jag insåg att ibland räcker det inte att prata om en idé. Ibland måste man först visa den för att folk ska förstå. Jag hade förmånen av att med 30 års programmeringserfarenhet själv kunna bygga systemet och tillräckligt med pengar för att kunna ordna mitt uppehälle under tiden för att göra det. Annars hade denna idé aldrig kunnat komma till liv. I augusti lanserade GreenCounsel så David by GreenCounsel. I systemet kan man på mindre än en halvtimme konfigurera alltifrån enkla till komplexa processer och dokumentmallar för att på det sättet kunna genomföra ett ärende helt automatiserat från start till slut. En viktig del i David är dock videokonferensmöjligheten som kan läggas in i processen. Detta eftersom tekniken aldrig kan ersätta människan fullt ut. Tekniken är alltid bara ett stöd. Kunden behöver ett ansikte, en människa som kan sina saker, att diskutera och prata med så att man också blir trygg med den produkt som levereras. Systemets styrka ligger i att man kan gå fram fort. Det är inte ett helt IT-projekt att skapa en process så att den till slut kan verkställas och användas gång på gång. Det tar mindre än en halvtimme att åstadkomma det, för en icke-tekniker.

När jag demonstrerar David för de som är lite insatta i hur jurister arbetar hamnar diskussionen i regel kring vilka arbetsuppgifter som kommer att försvinna och vad ett sådant här arbetssätt kommer att göra för juristmarknaden. Just eftersom man ser att det finns ingen anledning att hålla fast vid gamla arbetssätt när det finns bättre sätt att arbeta på vilket David visar. Jag tror dock att reaktionen är förhastad.

Ja – det arbete som framförallt biträdande jurister gör idag kommer att förändras. Kanske kommer det inte att behövas lika många biträdande jurister per delägare som hitintills. Däremot kommer tyngdpunkten för vad juristerna gör förskjutas till det som idag traditionellt legat inom KM-sfären. Det kommer handla om att sätta upp de arbetsflöden och processer som ett ärende bör följa. Det kommer handla om att fatta övervägda beslut kring hur en sådan process ska utformas. Vad kan automatiseras, var bör en människa komma in och i så fall vem. Hur ska dokumentation utformas baserat på vissa givna förutsättningar och vad är lämpligast att inte automatisera utan överlämna till en människa att formulera under processens gång? Den kvalificerade juristen kommer ha kundkontakt och diskutera strategifrågor under ett ärendes gång men endast i begränsad utsträckning befatta sig med framtagandet av dokumentationen.

En juristfirmas värde kommer i högre utsträckning bestå i vilka produkter man automatiserat och hur man gjort det. Hitintills har många avfärdat att IT skulle kunna påverka leveransen av mer kvalificerade juridiska produkter i högre utsträckning men när IT-verktygen blir mer mångsidiga öppnas även detta segment upp. En del skulle kanske föraktfullt säga att det påminner om en fabrik men jag skulle nog vilja säga att industrialiseringen för 100 år sedan var grunden för välståndet i världen idag. På samma sätt kan jag inte se att moderniseringen och digitaliseringen av juridiska tjänster är slutet på juristers arbetstillfällen utan snarare början på en ny spännande framtid för hela marknaden.

Många har frågat mig var namnet “David” kommer från. Det är enkelt att associera till David och Goliat där utmanaren i underläge förstås är David. Underläget består förstås i att utan kunder som är beredda att vara bland de första att ta steget och utan investerare som kan se att även en ensam kvinnlig jurist med lite programmeringskunskaper i bagaget med sitt lilla bidrag kan påverka en hel juristmarknad, så kan även en god idé och saga bli kort. Men jag tänkte dock faktiskt inte på David och Goliat när namnet kom till. David betyder “den älskade”. David är gjort av kärlek. Kärlek till den bransch som denna jurist varit en del av i nära femton år. Jag är betydligt bättre på analys och strategi som jurist än vad jag är på att upprätta och följa upp checklistor. Jag har också varit oerhört frustrerad över att sakna de verktyg som gjort att man snabbt skulle kunna automatisera grundläggande processer som bara tar tid och energi från en organisation. Jag vill att fler jurister ska få arbeta med det som de utbildade sig till och med sådant som ger dem energi. Jag skapade egentligen David för dem. En annan sak är att sådana plattformar som David kommer att förändra hur juridiska tjänster tillhandahålls och levereras och vilka som har råd att köpa dem.

Är du också intresserad av att vara med på vår resa att förändra juristmarknaden och hur jurister arbetar – till gagn för både jurister, kunder och samhället i stort? Är du investerare som inte alls känner igen dig i den bild som jag har ritat upp av investerarkollektivet ovan? Kontakta oss.

 

Leave a Reply