{{models.dropzones[0].columns[0][0].landing}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=="se"?blog.datan.title_se:blog.datan.title_en}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=="se"?blog.datan.title_se:blog.datan.title_en}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=="se"?blog.datan.title_se:blog.datan.title_en}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=="se"?blog.datan.title_se:blog.datan.title_en}}
headset_mic

{{models.dropzones[0].columns[0][0].modalHeader}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'JA':'YES'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'NEJ':'NO'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'AVBRYT':'CANCEL'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'OK':'OK'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'TA BORT':'REMOVE'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'LÄGG TILL':'ADD'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Logga in':'Sign in'}}

×
get_app
arrow_left   {{currentPDFpage}}/{{pdfDoc.numPages}}  arrow_right
×

Chat

×
{{(models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Skriv chattmeddelande till ':'Write chat message to ')+(models.dropzones[0].columns[0][0].chatto.length==0?(models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'de som är inloggade på sidan':'those who a logged in to the page'):models.dropzones[0].columns[0][0].personRoles[models.dropzones[0].columns[0][0].personRolesDialog].name)}}
Skicka

{{l.time | date : "y-MM-dd HH:mm:ss"}} {{getPersonName(l.user_id)}}

{{l.chat}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Statistik för '+models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.title:'Statistics for '+models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.title}}

×
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Uppdatera':'Update'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Sammanfattning för perioden':'Summary of the period'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.pageviews}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'varav':'of which'}}
  • {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.countIntroPage}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'på landningssidan':'on the landing page'}}
  • {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.countBlogPage}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'på bloggsidor':'on blog pages'}}
  • {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.countBlogCollectionPage}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'på bloggsamlingssidan':'on the blog colletion page'}}
  • {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.countMatterPages}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'på ärendesidor':'on matter pages'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.bounceRate | number : 2}} %

{{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.users}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'varav':'of which'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.returningUsers}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'återkommande användare under perioden':'returning users during the period'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Användarnas ursprung':'Users\' origin'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Webbläsare':'Browsers'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Hänvisningar':'Referrals'}}

{{referral.title}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Direkt':'Direct'}} {{referral.count}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'sessioner':'sessions'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Visade blogginlägg under perioden':'Viewed blog posts during the period'}}

{{referral.title}}
remove_red_eye {{referral.views}}
 

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Villkorsredigerare':'Condition editor'}}

×

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Anmälan till nyhetsbrev':'Signup for newsletter'}}

×
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?"Vill du anmäla dig till GreenCounsels nyhetsbrev?":"Do you want to sign up for GreenCounsel's newsletter?"}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Anmäl mig till nyhetsbrevet':'Sign up for the newsletter'}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Tack för din anmälan. Du kan närsomhelst gå in och ändra dina inställningar på ':'Thank you for your signup. At any time, you can change your settings at '}}https://greencounsel.se/mysettings

Språk

×
Svenska Engelska Lägg till

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Välj':'Choose'}}

×
{{it.caption}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Villkorsredigerare':'Condition editor'}}

×

{{models.dropzones[0].columns[0][0]['htmltitle_'+models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang]}}

×

{{langcreate(models.dropzones[0].columns[0][0].openMatterSelectDialog_subject)}}

×
{{langcreate(models.dropzones[0].columns[0][0].openMatterSelectDialog_prompt)}} {{langcreate(opt.title)}} {{langcreate(opt.caption)}}
{{langcreate({'se':'OK','default':'OK'})}}

{{langcreate({"se":"Cookies","default":"Cookies"})}}

×
{{langcreate({"se":"Vi och våra samarbetspartners använder s.k. kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att analysera din användning av tjänster som körs på greencounsel.se. ","default":"We and our cooperation partners use cookies to improve your user experience and to analyze your use of services run at greencounsel.se."})}}

{{langcreate({'se':'Godkänner du att vi använder cookies? Mer information om cookies på greencounsel.se finns i ',"default":'Do you approve that we use cookies? More information on cookies at greencounsel.se is available in '})}}GreenCounsel Cookie Policy.
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Godkänn':'Accept'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Avböj':'Decline'}}