{{models.dropzones[0].columns[0][0].landing}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=="se"?blog.datan.title_se:blog.datan.title_en}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=="se"?blog.datan.title_se:blog.datan.title_en}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=="se"?blog.datan.title_se:blog.datan.title_en}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=="se"?blog.datan.title_se:blog.datan.title_en}}
headset_mic

{{models.dropzones[0].columns[0][0].modalHeader}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'JA':'YES'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'NEJ':'NO'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'AVBRYT':'CANCEL'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'OK':'OK'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'TA BORT':'REMOVE'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'LÄGG TILL':'ADD'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].modalHeader}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'JA':'YES'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'NEJ':'NO'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'AVBRYT':'CANCEL'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'OK':'OK'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'TA BORT':'REMOVE'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'LÄGG TILL':'ADD'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Logga in':'Sign in'}}

×
get_app
arrow_left   {{currentPDFpage}}/{{pdfDoc.numPages}}  arrow_right
×

Chat

×
{{(models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Skriv chattmeddelande till ':'Write chat message to ')+(models.dropzones[0].columns[0][0].chatto.length==0?(models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'de som är inloggade på sidan':'those who a logged in to the page'):models.dropzones[0].columns[0][0].personRoles[models.dropzones[0].columns[0][0].personRolesDialog].name)}}
Skicka

{{l.time | date : "y-MM-dd HH:mm:ss"}} {{getPersonName(l.user_id)}}

{{l.chat}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Statistik för '+models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.title:'Statistics for '+models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.title}}

×
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Uppdatera':'Update'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Sammanfattning för perioden':'Summary of the period'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.pageviews}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'varav':'of which'}}
  • {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.countIntroPage}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'på landningssidan':'on the landing page'}}
  • {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.countBlogPage}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'på bloggsidor':'on blog pages'}}
  • {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.countBlogCollectionPage}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'på bloggsamlingssidan':'on the blog colletion page'}}
  • {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.countMatterPages}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'på ärendesidor':'on matter pages'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.bounceRate | number : 2}} %

{{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.users}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'varav':'of which'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].analytics.returningUsers}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'återkommande användare under perioden':'returning users during the period'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Användarnas ursprung':'Users\' origin'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Webbläsare':'Browsers'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Hänvisningar':'Referrals'}}

{{referral.title}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Direkt':'Direct'}} {{referral.count}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'sessioner':'sessions'}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Visade blogginlägg under perioden':'Viewed blog posts during the period'}}

{{referral.title}}
remove_red_eye {{referral.views}}
 

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Villkorsredigerare':'Condition editor'}}

×

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Anmälan till nyhetsbrev':'Signup for newsletter'}}

×
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?"Vill du anmäla dig till GreenCounsels nyhetsbrev?":"Do you want to sign up for GreenCounsel's newsletter?"}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Anmäl mig till nyhetsbrevet':'Sign up for the newsletter'}}
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Tack för din anmälan. Du kan närsomhelst gå in och ändra dina inställningar på ':'Thank you for your signup. At any time, you can change your settings at '}}https://greencounsel.se/mysettings

Språk

×
Svenska Engelska Lägg till

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Välj':'Choose'}}

×
{{it.caption}}

{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Villkorsredigerare':'Condition editor'}}

×

{{models.dropzones[0].columns[0][0]['htmltitle_'+models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang]}}

×

{{langcreate(models.dropzones[0].columns[0][0].openMatterSelectDialog_subject)}}

×
{{langcreate(models.dropzones[0].columns[0][0].openMatterSelectDialog_prompt)}} {{langcreate(opt.title)}} {{langcreate(opt.caption)}}
{{langcreate({'se':'OK','default':'OK'})}}

{{langcreate({"se":"Cookies","default":"Cookies"})}}

×
{{langcreate({"se":"Vi och våra samarbetspartners använder s.k. kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att analysera din användning av tjänster som körs på greencounsel.se. ","default":"We and our cooperation partners use cookies to improve your user experience and to analyze your use of services run at greencounsel.se."})}}

{{langcreate({'se':'Godkänner du att vi använder cookies? Mer information om cookies på greencounsel.se finns i ',"default":'Do you approve that we use cookies? More information on cookies at greencounsel.se is available in '})}}GreenCounsel Cookie Policy.
{{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Godkänn':'Accept'}} {{models.dropzones[0].columns[0][0].sessionlang=='se'?'Avböj':'Decline'}}

{{langcreate({"se":"Maskinöversättning","default":"Machine Translation"})}}

×

{{models.dropzones[0].columns[0][0].machineTranslation.error_message}}

{{langcreate({"se":"Nu kan du ladda ner det översatta dokumentet. Tänk på att du måste kontrollera översättningen eftersom den är gjord med hjälp av maskininlärning. Vi tar inte något ansvar för att översättningen är korrekt. ","default":"The document is available for download below. Please note that you need to check the translation since the translation is made with the help of machine learning. We do not take any responsibility for the translation being correct."})}}

{{langcreate({"se":"Översätt","default":"Translate"})}} {{langcreate({"se":"Översätt som tvåspråkigt dokument","default":"Translate as bilingual document"})}} {{langcreate(v.caption)}}
{{langcreate(models.dropzones[0].columns[0][0].machineTranslation.loadStatus)}}...
{{langcreate(models.dropzones[0].columns[0][0].machineTranslation.error_message)}}
{{langcreate({"se":"Avbryt","default":"Cancel"})}} {{langcreate({"se":"Översätt","default":"Translate"})}} {{langcreate({"se":"Ladda ner","default":"Download"})}}